ABOUT

Drumbo Oy on vuonna 1998 perustettu sijoitustoimintaan erikoistunut perheyritys. Yrityksen juuret ovat suomalaisessa teollisuudessa ja toiminta on jalostunut sijoitustoiminnaksi viimeisen 25 vuoden aikana.

Drumbo Oy on vuonna 1998 perustettu sijoitustoimintaan erikoistunut perheyritys. Yrityksen juuret ovat suomalaisessa teollisuudessa ja toiminta on jalostunut sijoitustoiminnaksi viimeisen 25 vuoden aikana.

Drumbo Oy on vahvasti perhepainotteinen ns. family office -yhtiö. Tällä hetkellä yhtiön jokapäiväisessä toiminnassa ovat mukana toinen ja kolmas sukupolvi. Drumbo Oy kuuluu Perheyrittäjien liittoon. 

Yrityksen tämänhetkinen missio on kehittää yhtiöstä pääomia tehokkaasti allokoiva yksikkö, joka tarjoaa omistajilleen vakaan tuoton. Tämä tapahtuu perinteisen arvopaperikaupan, rahastojen sekä enenevissä määrin globaalin osakesijoitustoiminnan kautta. 

Sijoitustoiminta on keskittynyt pitkälti pohjoismaihin, mutta osallistuminen globaaliin sijoitustoimintaan on korostunut lähiaikoina. Sijoitusyhtiönä haluamme olla vastuullinen ja pitkäjänteinen, mutta ketterä. 

Sijoitustoimintaamme ajavat teemat ovat laatuyhtiöihin sijoittaminen, pitkä sijoitushorisontti ja  laaja maantieteellinen hajautus.